Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Tịnh An, Tp Quảng Ngãi